woensdag 29 december 2021

Boekbespreking: Drogredenen, Paula Steenwinkel

Dit boek kan prima dienen als naslagwerkje als je op je gemak drogredenen wilt rubriceren. Indeling, praktische toepasbaarheid en taal en toon laten te wensen over.

Elke drogreden heeft zijn eigen hoofdstukje en hoofdstukjes zijn alfabetisch gerangschikt. Je kunt aan de benaming van de drogreden vaak niet direct zien wat er bedoeld wordt. Je moet dus gaan zoeken en bladeren tot je gevonden hebt wat je zoekt. Onhandig. Elke drogreden krijgt een onderbouwing, maar veel drogredenen zijn aan elkaar verwant, waardoor je herhaaldelijk vrijwel dezelfde onderbouwing leest. Dat wordt snel irritant. Gerubriceerd, met verwante drogredenen met eendere onderbouwing bij elkaar, was beter geweest.

Wie deze stof wil toepassen in debat, online of in persoon, zal eerst alles uit het hoofd moeten leren en veel moeten oefenen. Maar dan nog. Dan herken je drogredenen en kun je die weerleggen, maar helpt dat? Breng je een drogredenaar ermee tot betere inzichten? Not bloody likely. Grote kans dat het alleen maar erger polariseert, want je serveert de ander af als drogredenaar en daar maak je nu eenmaal geen vrienden mee. Het kan natuurlijk wel voldoening geven, maar standpunten breng je zo niet nader tot elkaar. Steenwinkels doel en droomwens met dit boek is dat ze de kwaliteit van Het Debat ermee verbetert. In de veelvuldige voorbeelden die ze geeft zie ik dat nergens gebeuren. Hier en daar citeert ze drogredenen geuit door BN'ers. Dat is wel aardig, maar wat gebeurde daarna? Het blijft buiten beeld.

Steenwinkel verwijst hernaaldelijk naar andere bronnen, maar een literatuurlijst is niet te vinden. Thinking Fast and Slow van Daniël Kahneman en Factfulness van Hans Rosling worden vaak genoemd. Allebei meesterwerken die ik verslonden heb. Drogredenen, daarentegen, heb ik een aantal keer geïrriteerd dichtgeklapt en weggelegd. Hoe komt dat verschil? Ik denk dat het komt doordat Rosling en Kahneman uit eigen ervaring spreken, ook over wat er fout ging. Steenwinkel doet dat niet. Ze heeft onderzoek gedaan en ze geeft er les in, maar nergens lezen we of de kennis zelf in de praktijk heeft gebracht. Jammer, want het zou leuker zijn geweest als ze dat wel deed, en ook kon vertellen waarom de ene weerlegging beter werkt dan de andere.

Dan taal. Steenwinkel is gedoctoreerd Neerlandica en geeft al decennia taaladviezen aan overheidsinstanties. Die heeft er verstand van, denk je dan. Maar uit dit boek blijkt dat niet.

Ze doet actief aan dumbing down: 'losse mensen' als ze 'individuele mensen' bedoelt, 'jachtgeweer' als ze 'schot hagel' bedoelt en ze schrijft 'Hitler was vegetarisch' als het vegetariër moet zijn. Nou weet iedere broodschrijver dat tekst voor een breed publiek moet mikken niveau mavo-3. Maar dat is nog geen reden om spel-, schrijf- en stijlfouten te laten staan.

Des te schizofrener is dat ze óók strooit met begrippen als 'dichotoom' en 'cognitieve dissonantie' zonder uit te leggen wat die betekenen. Ja, we kunnen het googelen. Natuurlijk. Maar daar koop je zo'n boekje toch niet voor?

Wat ook al niet helpt is haar schoolse, belerende toon. Neem deze drogreden:

"Maar als God niet bestaat, wat heeft mijn leven dan voor zin?"

De weerlegging:

"Het staat u natuurlijk helemaal vrij om in God te geloven, maar uw reden bevreemdt me... Het bestaan van iets, wat dan ook, is namelijk niet te bewijzen door de wéns dat datgene bestaat. Vergeef me de misschien wat platte vergelijking, maar ik wil ontzettend graag dat Nederland wereldkampioen wordt; toch vergroot dat niet de kans dat dit gebeurt."

AARGGHH! Klamp een willekeurig EO-lid aan en probeer het uit. Succes meid!

In het naschrift wordt een heel regiment proeflezers bedankt, het is uitgegeven bij Boom Filosofie (nota bene!), en er is een gelikte website voor opgetrokken. Allemaal geen kattepis. Men is niet over één nacht ijs gegaan.

Hebben die proeflezers en die redactie dan zitten slapen, durfden ze geen kritiek te leveren, of kan niemand het wat schelen? Het verkoopt toch wel, want stevig marketingbudget? O ja, belangrijk pluspunt: het is gelardeerd met Fokke & Sukke. Dat helpt! (Ik ben fan.) De voorbeelden van de kanarie en de eend spreken meestal meer tot de verbeelding dan wat er in de tekst zoal langs komt.

Ook zonder Fokke & Sukke had het een leuk boek kunnen zijn. Maar dat is het niet en dat weet Steenwinkel zelf ook: achterin lezen we dat ze Jean Marc van Tol per mail vroeg "Wil je me helpen er een leuk boek van te maken?" Dat is maar ten dele gelukt. Je zou een herziene uitgave wensen.

Paula Steenwinkel: Drogredenen herkennen en weerleggen Boom Filosofie, Amsterdam juni 2021

donderdag 10 januari 2019

Digitalisering (3) - Foto's aan boord van luchtschip La Ville de Paris

Franser dan de dingen op de Franse vlooienmarkt vind je het niet. Ik kocht er een exemplaar van het periodiek L'Illustration van zaterdag 21 september 1907. Dat was in 2013. Twee euro voor een tijdschrift van meer dan honderd jaar oud, dat is toch geen geld?

Het omslagverhaal is de eerste foto's onderweg aan boord van een luchtschip. Hieronder zie je digitale foto's van dat artikel en wat extra context. Deze blogpost maakt deel uit van een serie, over digitaliseren.

Het leuke van zo'n tijdschrift is dat je onderschriften bij de foto's krijgt. Die bieden aanknopingspunten voor nadere context. Dit is de voorpagina.

(1) De piloot, Dhr. Kapferer, op zijn post in de gondel van de Ville-de-Paris, gooit ballast overboord.

De vage witte wolk rechts is dus zand. Kapferer was niet alleen piloot, maar had ook meegewerkt aan het ontwerp en de bouw van de Ville de Paris. Op een volgende pagina zes kleinere foto's. Dit is de eerste.

(2) Dhr. Deutsch (de la Meurthe) in de gondel van zijn luchtschip.

Henry Deutsch de la Meurthe (1846 - 1919) was industrieel en mecenas en hield van luchtvaart1. In 1900 had hij 100.000 franc uitgeloofd aan de eerste die in een vliegend toestel binnen een half uur heen en weer zou vliegen tussen Parc Saint-Cloud en de Eiffeltoren, een afstand van zo'n tien kilometer in totaal. Die prijs, in hedendaags geld een dikke miljoen euro2, werd eind september 1901 in de wacht gesleept door Santos-Dumont, met zijn Luchtschip Nº 6. In 1902 liet Deutsch de eerste Ville-de-Paris bouwen. Zij werd voltooid in 1903, maar mislukte.

Luchtvaart was hot. In 1904 maakten de gebroeders Wright het allereerste vluchtje in een vliegtuig, 260 meter met hun Flyer I. Deutsch geloofde in luchtvaart en kon er geld tegenaan smijten. In datzelfde jaar loofde hij samen met mede-luchtvaartmecenas Archdeacon nog eens 50.000 franc uit "aan de bouwer van een vliegtoestel dat een afstand van 500 meter zou overbruggen en zou terugkeren naar zijn vertrekpunt". Dat was de Grand Prix d'Aviation, bedoeld voor vliegtuigen zwaarder dan lucht3, dus niet voor luchtschepen, want die zijn gevuld met gas dat lichter is dan lucht.

Hoe dan ook, de tweede Ville-de-Paris werd voltooid in 1907. Meerdere bronnen melden dat ze vanaf 9 augustus een aantal vluchten maakte. Volgens L'Aerophile vloog ze op 14 november 1907 met Deutsch, Kapferer en Paulhan aan boord boven Parijs, terwijl L'illustration een vliegtochtje met datzelfde drietal beschrijft in de editie van 21 september. De route in L'Aerophile is een andere dan die in l'Illustration. Vermoedelijk heeft Deutsch dus tussen 9 augustus en half september eerst een kort vluchtje gemaakt. Niet vreemd, zo'n eerste keer in zo'n nieuw onbekend ding is natuurlijk toch een beetje eng. Later in november, toen het redelijk veilig leek, werd het een langer tochtje. We citeren L'Illustration:

Bestuurd door mijnheer Kapferer, geholpen door zijn werktuigkundige mijnheer Paulhan, vertrok de Ville-de-Paris uit Sartrouville, met de heer Deutsch comfortabel achterin geïnstalleerd. Na enige tijd de Seinevallei te hebben gevolgd zette zij rustig haar eigenaar af bij een jachtafspraak. Vervolgens nam de heer Delagrange, beeldhouwer en tevens bouwer van een vliegtuig dat wij onze lezers reeds hebben gepresenteerd, plaats in de gondel; en, terwijl de ballon de Reuilvlakte overstak en daarna aankwam bij de Champs Elysées, spoedig daarna boven Place Vendôme passeerde, om vervolgens, bij de Rue de Châteaudun, te blijven hangen boven de burelen van zijn eigenaar, en daarna terugging naar Sartrouville, nam mijnheer Delangrange de foto's waarvan wij er hier enkele laten zien, en die ons voor het eerst laten zien hoe de dingen gaan onderweg aan boord van een luchtschip.

Een aannemelijke route: de Reuil-vlakte zal zijn geweest bij het huidige Reuil-Malmaison. Daarvandaan door de lucht naar de Champs Elysées en Place Vendôme is een vrijwel rechte lijn. Daarna werd afgebogen naar het kantoor van de baas op de Rue de Châteaudun en tenslotte ging het terug naar Sartrouville. In totaal zo'n 40 kilometer.
Tenminste drie van de zeven foto's zijn gemaakt door luchtvaartpionier Léon Delagrange (1872 - 1910)4. Dit is hem.

(3) Op de loopbrug van de gondel: een passagier, Dhr. Delagrange, maker van de andere foto's gemaakt aan boord van het luchtschip.
De foto van hemzelf zal zijn gemaakt met zijn camera, door Kapferer of door Paulhan. Meer mensen waren er immers niet aan boord. Dat zien we op deze foto.
(4) Voor het vertrek van Sartrouville, zicht op de gehele Ville-de-Paris.
(In de gondel onderscheidt men: achterin een passagier, in het midden de piloot, voorin een mécanicien.)

De vier heren kenden elkaar goed. Kapferer was een neef van Deutsch. Eind 1906 hadden Kapferer en Delagrange met hulp van Paulhan een dubbeldeksvliegtuig laten maken. Dat vliegtuig kwam niet van de grond5. We hebben hier dus vier heuse luchtvaartpioniers bij elkaar! 6 En dat voor 2 euro op de rommelmarkt.
In 1907 waren foto's in kranten nog geen gemeengoed. In Delpher vond ik deze tekening, duidelijk gebaseerd op de foto.

Over proefvluchten van de Ville-de-Paris vond ik in Delpher niets, maar toen Deutsch haar in december 1907 aanbood aan het Franse leger ter vervanging van La Patrie die kort daarvoor was verongelukt, haalde dat heel wat Nederlandse kranten.

Je zou misschien denken dat zo'n luchtschip het luchtruim voor zich alleen had, maar op deze foto zien we dat er tijdens de proefvlucht ook nog een andere ballon in de lucht was.

(5) De eerste foto na vertrek, genomen naar de achterzijde toe.
(We zien in de verte een vrije luchtballon, de Talisman).
(6) De plaats voor de piloot: de stuurwielen en de manometers.

De term 'cockpit' voor een dergelijke werkplek kwam pas in 1914 in zwang. Tenslotte nog het beste bewijs dat de beschreven route klopt:

(7) De Ville de Paris komt voorbij boven de Place Vendôme.
phot. Newgas.

Met luchtvaartpioniers loopt het niet altijd goed af. Op 4 januari 1910 maakte Léon Delagrange een proefvlucht voorafgaand aan een recordpoging, toen een onverwacht sterke windvlaag een vleugel van zijn toestel afbrak. Hij viel van 20 meter hoogte ondersteboven op de grond, kreeg de motor op de schedel en was op slag dood. Dat was wereldnieuws. In Delpher is er veel over te vinden. "Het lijk was op vreeselijke wijze vermorseld", zo meldt Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië de volgende dag.

De tekst bij het artikel krijgt u in een volgende blogpost.

Verantwoording en rechten

Ik kocht deze L'Illustration in 2013 vanwege de decoratieve voorplaat, ze hangt ingelijst op mijn werkkamer. In 2017 begon ik onderwerpen te zoeken om mijn digitaliseer-opstelling mee te proberen. Toen bedacht ik me dat de makers van de foto's en de meeste mensen die erop staan al meer dan 70 jaar dood zouden zijn. De foto's zouden dan rechtenvrij zijn, en dus geschikt als proefobject. Ik keek niet verder en ging aan de slag. Het resultaat ziet u hierboven.

Maar er moest een verhaaltje bij. Pas toen, eind 2017, ging ik namen googelen en kwam ik erachter dat het wat rechten betreft nog niet zo simpel in elkaar stak.

Twee vuistregels

 1. auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker (van de foto's en van de begeleidende tekst, in dit geval).
 2. portretrecht vervalt 10 jaar na het overlijden van de geportretteerde.

Waar hebben we mee te maken?

 • Foto's 1, 5 en 6 zijn gemaakt door Léon Delagrange, die de dood vond op 4 januari 1910 10,11. Deze foto's zijn inmiddels dus rechtenvrij.
 • De langstlevende persoon die is afgebeeld is Henri Kapferer. Hij overleed in 1958, het portretrecht is dus vervallen.
 • De maker van foto 3 moet Kapferer of Paulhan zijn, hoewel met de camera van Delagrange. Paulhan overleed in 1963.
 • De maker van foto 2 en 4 is onbekend, mogelijk was het Delagrange. Veel camera's zullen er niet in de buurt geweest zijn.
 • Foto 7 is toegeschreven aan Newgas. Dat is waarschijnlijk een agentschap uit die tijd. Ik heb er geen verdere informatie over kunnen vinden.

Nabestaanden van Paulhan of Kapferer zouden rechten kunnen hebben op foto 2 en 3. Verder zouden er nog auteursrechten kunnen zijn op foto 4 en 7. Loket Diversen heeft tevergeefs geprobeerd om rechthebbenden te vinden. Wie meent rechten te hebben op deze foto's, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Foto's 1, 5, en 6 zijn rechtenvrij. De gedigitaliseerde versies van deze foto's in deze blogpost stelt Loket Diversen beschikbaar onder een CC BY-NC-licentie.

Met dank aan Arnout Engelfriet voor juridisch advies. Alle jaargangen van L'Illustration zijn gedigitaliseerd en tegen betaling in te zien via de gelijknamige Franse site. Die site claimt alle rechten op hun digitalisering, maar heeft geen rechten op mijn digitalisering. Ik heb alleen te maken met auteurs- en portretrecht op bovenstaande digitale foto's die ik zelf gemaakt heb van mijn exemplaar van L'Illustration.

bronnen en noten

 1. Henry Deutsch de la Meurthe is te vinden in de Engelse, Franse en Nederlandse Wikipedia.
 2. bron: Historicalstatistics.org
 3. bron: Wikipedia
 4. Léon Delagrange is te vinden in de Engelse en Franse Wikipedia.
 5. bron: precurseuraviation.com
 6. Henri Kapferer (1870 - 1958) en Louis Paulhan (1883 - 1963) zijn te vinden in de Franse Wikipedia.
 7. Tekening ontleend aan: "Het nieuwe Fransche luchtoorlogschip „Ville de Paris".". "Rotterdamsch nieuwsblad". Rotterdam, 16-12-1907. Geraadpleegd op Delpher op 05-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010197001:mpeg21:a0050

woensdag 19 december 2018

Boeken en plaatjes digitaliseren (2)

Een goedkope opstelling om boeken mee te digitaliseren. Ook te gebruiken voor stop-motion cut-out animaties.
Dit is de tweede aflevering van een serie. Afleveringen verschijnen onregelmatig, de andere vind je via de tag digitaliseren.

Voornaamste spullen


 1. Vergrotingsapparaat Durst 606, Bolzano / Bozen, Italië, ca 1953. Meer dan de helft van de vergroterkop is verwijderd, maar de modificatie is omkeerbaar: alles kan weer terug in de oorspronkelijke toestand.
 2. Digitale spiegelreflexcamera, Nikon D80 met een Nikkor AF 35-80mm 1:4-5.6D objectief. De camera dateert uit 2008, het objectief is een jaar of tien ouder. Niks bijzonders, wel een fijne camera.
 3. Met de lenshouder van de vergroterkop ondersteboven paste het objectief er precies in en kon de autofocus nog vrij bewegen. Dat was een gelukkig toeval. Later, met een polarisatiefilter op het objectief, werkte dat niet meer en heb ik een ophangbeugel gemaakt. Daarover meer onder 'wat heb je ervan geleerd'.

Meer foto's van de opstelling en uitprobeersels in dit Google Foto-album.


Hoe het kwam

De vergroter maakt deel uit van de nalatenschap van mijn vader. In de jaren 50 en 60 was hij een fervent amateurfotograaf, en hij is altijd zuinig geweest op zijn spullen. Ik vond het zonde om de vergroter weg te doen of niet te gebruiken, maar het idee voor deze toepassing kwam niet snel.

Ik speelde met het idee om een antiek boek dat ik had gekocht, te digitaliseren en te publiceren op dit blog. Ik koos voor een antiek boek om problemen met auteursrecht te mijden, maar dat was een misvatting. Auteursrechten kunnen worden opgekocht en hernieuwd.

Voorjaar 2014 had ik gezien hoe een professionele digitaliseerder te werk gaat: In deze presentatie zie je hoe Ets Haim, de Joodse Bibliotheek in Amsterdam, oude manuscripten heeft laten digitaliseren door Ardon Bar Hama. Pas twee jaar later drong het tot me door dat Bar Hama's camerahouder sterk lijkt op een omgebouwde vergroter, maar met een speciale camera. Vanaf dat moment ben ik het idee gaan uitvoeren. In het najaar van 2018 zag ik hoe een gespecialiseerd bedrijf te werk gaat: Picturae. Er is een wereld van verschil tussen hun apparatuur en de mijne, maar de werkwijze en de principes verschillen niet heel wezenlijk.

Disclaimer

Ik heb niet de pretentie dat ik Bar Hama's professionele kwaliteit evenaar, noch dat ik de kwaliteit en de industriële aantallen haal van een mega-project als de digitalisering van het Stadsarchief van Amsterdam waar Picturae aan meegewerkt heeft. Hoe bruikbaar mijn resultaten zijn kunt u zelf beoordelen. Wie me kan wijzen op significante tekortkomingen in mijn resultaten, mag dat gerust doen. Meer resultaten zullen gepubliceerd worden op Loket Diversen (dit blog).

Overige spullen

 • Een infrarood-afstandsbediening voor de camera, voorkomt bewegings-onscherpte.
 • Lampen, van materiaal dat ik nog had liggen (maar die voldeden niet zo goed). Belichting is een verhaal apart.
 • Een vlakke plaat met daarop een stuk zwart etalagekarton, en daarop de houder voor de paal voor de vergroterkop. Een zwarte ondergrond werkt beter dan een witte.
Afgezien van de camera kost dit tot zover nog geen 10 euro. Daarna nog:
 • een polarisatiefilter om spiegeling van het object te onderdrukken en betere kleuren te krijgen, 34 euro.

Ik heb ook nog geprobeerd, maar uiteindelijk meestal toch niet nodig gehad:

 • Twee platen (A3 en A4) ontspiegeld plexiglas (35 euro), om pagina's plat mee te krijgen. Bolling van de pagina is soms ongewenst.
 • Een flitser-adapter, 29 euro. Een flitser had ik nog (ook geërfd), maar die bleek niet goed bruikbaar. Direct flitsen is veel te fel. Indirect flitsen, dus via een reflecterend oppervlak naar het object, haalt vrij weinig uit. Hieronder meer over belichting.

Werkwijze

De opstelling staat op een tafeltje op wieltjes. De werkruimte is beperkt, op zolder met schuine wanden.

Camera-instellingen

 • ISO 100 tot 400. Onder de 500 zie ik geen ruis.
 • Diafragma vast tussen 7.5 - 11, de belichting past zich automatisch aan.
 • De camera maakt JPG's van gemiddelde kwaliteit, goed genoeg voor het gekozen onderwerp en voor publicatie op internet.
 • Je kunt o.a. met bracketing vaststellen hoeveel je moet over- of onderbelichten. De optimale instelling kan voor elk object weer anders zijn. Ik ga meestal af op het beeldscherm van de camera.
 • Witbalans voor gloeilampen (één van de witbalans-voorkeuzes).
 • Een polarisatiefilter helpt, al is het effect subtiel.

Handelingen

 1. Lijn het onderwerp zo recht mogelijk uit onder de camera. Een scheve pagina rechtzetten met software maakt iets onscherper en is extra werk. Niet onoverkomelijk, maar als je het kunt vermijden moet je dat doen.
 2. Probeer het onderwerp zo beeldvullend mogelijk uit te lijnen, dat is makkelijker croppen of het maakt croppen zelfs overbodig.
 3. Als het boek ongewenst bolt leg je er het plexiglas op, lampen aan, klik foto met de afstandsbediening, lampen uit. Volgende pagina.
 4. Als de vorm van een enkele pagina beter in het beeldvlak past, doe je eerst alle linkerpagina's, dan alle rechterpagina's. Dat scheelt veel tijd met uitlijnen.
 5. Belichting kan ik snel controleren op een groot scherm vlakbij de camera. Ik zet het SD-kaartje over, dat gaat veel sneller dan gehannes met de software van WiFi-SD-kaartjes.
 6. Daarna heb ik de foto's meestal gecropped en opgepept (auto adjust colour en sharpen) met behulp van IrfanView. Meerdere grote musea in Nederland gebruiken dat ook, dus dan is het goed genoeg voor mij.

Kan beter, maar niet urgent

 • De lampen zijn ouderwetse 150 Watt gloeilampen en die geven veel warmte en eigenlijk vrij weinig licht. Er is ENORM veel licht nodig voor een goed resultaat (ook als je overbelicht).

En, wat heb je ervan geleerd?

 • Het heeft geen zin om de sluiter te laten wachten tot de spiegel is omgeklapt, om bewegingsonscherpte te voorkomen. Sterker, het slaat in dit geval nergens op, althans ik zie geen verschil. Maar misschien moet ik beter leren kijken.
 • Met polarisatiefilter kwam het objectief klem te zitten in de houder. Daardoor draait de camerabody als-ie auto-focust, terwijl je hem net hebt uitgelijnd. Dat moeten we niet hebben. Daarom heb ik de vergroterkop iets gemodificeerd, en een beugel gemaakt (zie foto hiernaast), waarmee je de camera heel snel en toch steeds op precies dezelfde plaats eruit kunt nemen en er weer terug in kunt hangen. De vergroterkop blijft nodig omdat je daarmee de camera recht boven het object kunt hangen en heel precies de afstand tot het object kunt instellen.
 • Witbalans ijken heeft geen enkele zin. Voor meerdere series heb ik de witbalans steeds geijkt op het witte etalagekarton met de lampen aan, al dan niet met het plexiglas erop. Dat geeft een te blauw resultaat. Witbalans op de gloeilamp-preset (en foto's met een zwarte ondergrond) geeft beter resultaat. Met witbalans bracketing op de hoogste stapgrootte blijkt omhoog te gelig licht en omlaag te blauwig. De camera weet het zelf 't beste (dank u, Nikon).
 • Een witte ondergrond leek me logischer maar wordt blauwig. Zwart is beter.
 • Hou de opstelling op comfortabele werkhoogte. Op de vloer werkt echt niet lekker.

It's the belichting, stupid!

Als ik íets heb geleerd van dit experiment, dan is het dit: foto-graferen betekent 'schrijven met licht'. Licht is ONTZETTEND BELANGRIJK! Ik heb geprobeerd te roeien met de riemen die ik heb, maar investeren in goed licht is echt noodzakelijk als je beter dan nét acceptabel resultaat wilt. Er zijn vervolgexperimenten met beter licht in voorbereiding.

 • Een externe flitser direct op het object is veel te dichtbij, geeft veel te veel licht. Voor indirect flitsen heb je spullen nodig waar ik in mijn zolderlab geen plek voor heb.
 • Gebruik geen lampen met ongelijke wattages. De ene kant van een open boek belicht met een 150 Watt kopspiegellamp wordt veel donkerder dan de andere kant die met een 500 Watt Fotolita belicht is. Het blote oog past zich daarop aan en dus valt dat niet direct op. Op het computerscherm is het overduidelijk.
 • Gebruik geen spot-lampen met persglas, want dat geeft schaduwen. Een Philips PAR38 Comptalux Flood spot type 13012 (staat er op) voldeed niet. Zie Lamp #3 in het foto-album.
 • Fotograferen buiten in de volle zon werkt totaal niet. Het licht is veel te ongelijkmatig.
 • Werkt ook niet: kalkpapier (€ 0,50) voor een 150 halogeen bouwlamp (Lamp #2), om het licht diffuus te maken zodat het geen schaduw geeft. Je krijgt inderdaad geen scherpe schaduw, maar wel grijs licht en op de pc zie je pas hoe lelijk dat is. Het blote oog past zich ongemerkt aan. De camera is genadeloos.

vrijdag 27 april 2018

Digitaliseren (1) - Het Nederlands Sanatorium te Davos

Op een mooie zaterdagochtend in mei of juni, begin jaren 90, werd ik wakker van herrie bij de buren schuin boven. Er werden grote dingen naar beneden gegooid, dat was duidelijk te horen. Vanaf de derde verdieping. In mijn kamerjas zag ik vanaf mijn balkon dat inderdaad het kantoor naast mijn appartement werd ontruimd.
Een grote dikke man boven gooide spullen naar beneden. Twee anderen raapten het op en mikten het in een nevenstaande container.
"Keb paan amme kut!", riep de bolle naar beneden.
"Hee joh, dat seg je niet asje in Dejn Hôôg werrekt", riep zijn maat terug, met een scheef lachje tegen de zon in pinkend.
Amsterdammers.
De ontruiming verliep zeer efficiënt. Eerst ging de inhoud van bureaus (hangmappen) en archiefkasten (ordners en archiefdozen) naar beneden. Vervolgens, nadat de mannen beneden op veilige afstand waren gaan staan, het meubilair. De container was snel vol. Al voor het middaguur hield het lawaai op. Het kantoor was blijkbaar leeg.
Toen ik later die dag beneden kwam, ging ik even kijken. De container was inmiddels opgehaald. Waar hij gestaan had lag alleen nog een foldertje. Het Nederlands Sanatorium te Davos, stond erop, op de achterkant Administratie Dr. Kuyperstraat 10. Dat klopte, ik woonde op nummer 8. Leuk foldertje, gemaakt in de jaren 50, zo te zien. Ik nam het mee.
Enkele jaren daarna verhuisde ik naar het midden van het land, omdat ik ging werken bij SensorMedics, een bedrijf dat longfunctie-apparatuur maakte. Zo kwam ik in contact met één van hun klanten, het Nederlands Astmacentrum in Davos, zoals het toen inmiddels heette. Wat een toeval.
Het foldertje heb ik altijd bewaard. Onlangs ben ik gaan experimenteren met digitalisering. Het foldertje is klein, dus snel gedigitaliseerd en door te bladeren, en misschien niet rechtenvrij, maar toch reclamemateriaal, bedoeld om gratis en zoveel mogelijk te verspreiden. Auteurs van tekst en foto's en afgebeelde personen hebben hopelijk geen bezwaar tegen digitalisering en herpublicatie van het resultaat. Dat ziet u hieronder. Het is ook te bezichtigen als album in Google Photos. Hoe en waarmee het is gedigitaliseerd, is onderwerp van een volgende blog.


Is dit alles?

Je zou kunnen zeggen dat de digitalisering en/of 'ontsluiting', zoals dat in erfgoedjargon heet, onvolledig is zolang de tekst niet doorzoekbaar is. Aan dat gedeelte van dit experiment ben ik met dit foldertje nog niet toegekomen.

Verantwoording

Op zoek naar enige rechthebbende van de foto's in deze blog is contact gezocht met het Nederlands Asthmacentrum in Davos, namelijk door een bericht te posten op hun website, begin 2018. Reactie bleeft tot nu toe uit. Het enige andere aanknopingspunt tot nu toe is de op de achterpagina vermelde drukker. Die bestaat niet meer.
Wie meent enig recht te hebben op het materiaal, wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen. Wie meer kan vertellen over de mensen op de foto's, is ook van harte welkom om dat te melden. Totdat we meer weten over de makers en de afgebeelde personen zijn alle rechten van het beeldmateriaal voorbehouden. All rights reserved until further notice.

donderdag 11 januari 2018

Over spelfouten

Spelfouten zijn nooit een halszaak, hooguit slordig, of onnozel. En vergissen is menselijk, daarom zitten er gummetjes op potloden. Toch ontstaan er vetes over spelfouten. Hoe komt dat? Waar doen we moeilijk over?

Volgens mij kan geen enkele goede schrijver zonder goede corrector. Wie geheel solo foutloos spelt is een duivelskunstenaar (v/m). Toen wijlen Gerrit Komrij het Nationaal Dictee had opgesteld, klaagde hij dat foutloos spellen onmogelijk is zonder een stapel naslagwerken en internet. Dus het complex van spellingsregels past al niet onder één schedeldak. Bovendien heb je verschrijvingen, zoals je ook versprekingen hebt. En we maken allemaal edit-fouten, want dankzij tekstverwerker en editor kunnen we eindeloos schaven en sleutelen aan teksten, maar het blijft moeilijk om alle sporen van vorige versies uit te wissen blijft moeilijk4. Dus in één keer foutloos opschrijven en daarna niks meer aan hoeven doen, dat kan niemand.

Je kunt echter mensen hoog op de kast krijgen door ze attent te maken op een fout in hun tekst. Onlangs wees ik via facebook een broodschrijvende vriend op een editfoutje in een tekst van hem, waarop hij explodeerde, mij bespoog met bijtend verbaal gif1 en mij ontvriendde. Hij heeft wel het foutje verbeterd.

Waarom raken ongevraagde correcties zo vaak een open zenuw?

Heel belangrijk is de toon die de muziek maakt. Iemand zonder omhaal wijzen op een fout heeft de lading van een belediging. Mensen kunnen slecht tegen kritiek, zelfs als die welgemeend is. Spreek een klein kind aan op wangedrag en het zal glashard ontkennen of de schuld op een ander proberen te schuiven. Sommige mensen raken die neiging nooit kwijt, sommige bestuurders funderen daar hun carrière op. Dus het zou verstandiger zijn om iedereen gewoon maar in z'n sop gaar te laten koken. Spelfout? Niks zeggen. Maar dat doen we niet. Waarom?

Waarom zou foutloze tekst beter zijn?

Omdat het oog blijft haken aan foutjes. Dat wil ik niet. Mijn verhaal moet uw gedachten in beslag nemen en dat lukt niet als u wordt afgeleid door taalfouten. Daarom. In muziek is een foute noot gewoon fout. Muziek kan u in vervoering brengen - dat hoop ik althans voor u - en foute noten staan die vervoering in de weg. Spelfouten zijn foute noten in tekst.

Lezers zijn er in twee soorten: (1) zij die spelfouten opmerken, en (2) de rest. Ik behoor tot de eerste categorie, en heel veel anderen met mij. Er gaan alarmbelletjes af als we een spel- of editfout zien.

Elke auteur wil gelezen worden. U bent hooggeëerd publiek. Lezers type 2 maakt het niet uit, maar lezers type 1 wel, daarom ben ik die graag ter wille. Bovendien schep ik eer in mooie zinnen. U leest een compositie, verdomme! Die is foutloos gewoon beter.

Nu is niet iedere tekst bedoeld om te vervoeren, er bestaat zoiets als wegwerptekst. Niettemin zie je mensen hun eigen spelfouten op Twitter en Whatsapp herstellen, ook de missers van de autocomplete die niet hun schuld zijn. Die mensen willen geen misverstanden en laten hun gevoel voor kwaliteit spreken.

Dus wat is wegwerptekst? Hoe korter hoe vluchtiger? Dat lijkt misschien zo, maar het is niet zo. Neem Snapchat. Een snap is er enkele seconden, daarna is-ie weg. Kort genoeg om onmiddellijk te vergeten, lang genoeg om een vechtscheiding over te kunnen beginnen. Zoals dat met gesproken woord ook kan. Bovengenoemd gifsalvo heb ik weggesmeten, maar ik kan het desgevraagd nog woordelijk reciteren. Schelden doet wel degelijk zeer. Het geeft krassen in het geheugen die er nooit meer uit gaan.

Wegwerptekst is wat de schrijver ervan vindt, en dat kan iets heel anders zijn dan wat de lezer verstaat. Dus of iets al dan niet als wegwerptekst bedoeld is, is geen goede maatstaf.

Het Genootschap Onze Taal noemt het verzorgde tekst en dat is een beter criterium. Ook verzorgde tekst kan foutjes bevatten, maar als ik die zie én als ik ze kan corrigeren, dan doe ik dat. Ik ben ook altijd blij als mijn correctrice haar werk gedaan heeft. Ze vindt altijd wel iets, haar toon stoort mij nooit, ze is een uitmuntend lezer, en ze wijst me bovendien op onduidelijkheden die ik zelf voor oogverblindend helder aanzag. Het zal uitmaken dat ik haar zelf vraag om te corrigeren.

Onder professoren (deel 1)

In mei 2016 liet fonoloog en hoogleraar Marc van Oostendorp zich lelijk kennen toen iemand zich vrolijk maakte over een joekel van een verschrijving in Van O's tekst. Nu zal ik niet ontkennen dat scherpslijperij over spelfouten kan irriteren, maar Van O gaat meerdere stappen verder. Daarom noem ik hem hier. We zijn ruim anderhalf jaar verder en hij blijft er rancuneus over doen. Op mij komt het over alsof het een stokpaardje van hem is geworden.

Webtekst is niet gedrukt, het is gemakkelijk te verbeteren. Van O laat dat na, stellende:

Het [is] simpelweg een misverstand om te denken dat er één manier van spellen is waar iedereen zich aan moet houden en dat afwijkende spellingen 'gecorrigeerd' moeten worden.

We merken hierbij op dat Van O hoogleraar Academische Communicatie is en er danig (en vrijwel foutloos) op los publiceert. Tegelijk roept hij deze mening. Wie het snapt mag het zeggen.

Ik vind correct gespeld veel lekkerder lezen, daarom probeer ik me aan spellingsregels te houden. Ja, weliswaar is de geschiedenis van de Nederlandse spelling woelig. Om de pakweg 20 jaar rukt een nieuwe autoriteit aan die de vorige meent te moeten verbeteren, met zwalkend beleid tot gevolg. Om horendol van te worden. En ja,

as ik ut lùik vin om hiâhzau innet aksent vamme geliefde geboâhtedorrep2 te sgrève, dan doet ik dat gewaun.

En ja, spellingsregels die echt verkeerd uitpakken moet je aan je laars lappen, zoals bijvoorbeeld W.F. Hermans deed: Homme's hoest is "fout" maar ondubbelzinnig, Hommes hoest is "correct" maar voor tweeërlei uitleg vatbaar ('de hoest van Homme' en 'Hommes moet hoesten') en dat dient elke auteur te vermijden. En ja, er zijn spellingsregels die onzinnig zijn, zoals de tussen-n in pannenkoeken3. Of onverdedigbaar, zoals coëfficiënt maar zo-even en reïncarnatie maar re-integratie.

Maar dat betekent allemaal nog niet dat fout goed is als de intentie maar duidelijk was, noch dat we allemaal maar wat aan mogen klooien met die spelling.

Met wiskunde je tekst corrigeren

Genoemde vriend meldde in zijn straal verbale pepperspray ook nog dat zijn tekst door twee mensen was nagekeken. Die hadden dus allebei dat editfoutje over het hoofd gezien. "Kan gebeuren in een tekstfabriek", zei hij. Loket Diversen heeft al eens aangehaald dat je met twee onafhankelijke correctoren simpel kunt uitrekenen hoeveel fouten er (vermoedelijk) in totaal in je tekst zaten. Vriend & correctoren hebben dus een kans gemist, maar kregen vermoedelijk ook de tijd niet om die te grijpen.

De vloek die deadline heet

In veel tekstfabrieken heerst chronisch tijdgebrek. Deze verzachtende omstandigheid placht ik meedogenloos van tafel te vegen. Word geen bakker als je 's ochtends niet uit je nest kunt komen, word evenzo geen journalist als je onder druk niet uit je woorden kunt komen. Vond ik altijd. Maar wat meer consideratie kan geen kwaad. Bij nader inzien.

NRC Handelsblad gonst regelmatig van de spelfouten, maar – opmerkelijk – het gaat met ups en downs, en er zijn ook veel NRC-auteurs die vrijwel foutloos schrijven. Bewonderenswaardig, want een dagblad is haastwerk. Je hebt mensen die beweren dat ze alleen onder druk kunnen presteren, maar daar is iets mee of die kletsen maar wat. Een beetje stress bevordert de prestaties, maar te veel stress - en dat wordt het al gauw - is secundaire doodsoorzaak nummer één in landen als de onze.

Zelf ben ik totaal ongeschikt voor dagbladjournalistiek. Ik weiger opdrachten met onmogelijke deadlines, niet alleen omdat ik dat stomme gejakker haat, maar vooral omdat haastwerk mijn plezier in taal en werk verpest. Nietzsche noemde zichzelf een Sentenzenschleifer. Zelf mag ik ook graag veel en lang aan zinnen slijpen. Als het even kan moet het de eeuwigheid doorstaan, maar het moet altijd zowel hout snijden als aangenaam lezen. En dat kost nu eenmaal tijd.

Broodschrijven

Freelance broodschrijvers vangen stukloon per uur of per woord, de opzegtermijn is een seconde, reputatie bepaalt opdrachten, opdrachten bepalen inkomen. Ik doe er mijn best op. Ook daarom streef ik naar foutloos. En dan heb ik nog redelijk makkelijke klanten. Die vriend schreef voor Grote Onderneming, totdat hij een afkorting verschreef. JVP moest zijn JVB, zoiets. Dat is een kutfout, want je leest er makkelijk overheen, zeker als die tekst over 2 minuten de deur uit moet. Hij werd niet meer gevraagd door Grote Onderneming. Een verschrijving die inkomen en reputatie kost.

Onder professoren (deel 2)

Hoogleraren zijn loonslaven, die hebben dat probleem niet. Ze staan echter wel bloot aan de verworvenheden van internet. Ook hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets heeft een broertje dood aan taalscherpslijperij. Ik noem dit, omdat ik onlangs Vallende Kwartjes las, een bloemlezing van briljante verklaringen voor van alles en nog wat, samengesteld door Smeets en Bas Haring. Kostelijk boekje, van harte aanbevolen. Steeds dezelfde vorm wordt erin herhaald: eerst een korte inleiding door Ionica of Bas, dan een fragment, meestal vertaald, overgenomen van iemand anders.

U voelt hem al aankomen natuurlijk: in de stukjes van Haring & Smeets bleef ik een aantal keer haken aan spel- of editfouten, in de fragmenten niet. Ik las de tweede druk. Dat intrigeert. Waarom is de eerste druk niet benut om de tweede te verbeteren? Ik kan er alleen maar naar gissen. Zelf zou ik het helemaal geen straf vinden om het nogmaals te lezen, aan te tekenen waar mijn taaloog aan blijft haken, en dat door te spelen aan de juiste mensen. Misschien is dat bij de derde druk alsnog gebeurd, dat weet ik niet. Ik hoop het maar, want zo'n leuk boek verdient het om foutloos te zijn.

Het hoeft heus niet in één keer foutloos, maar waarom zou je het niet foutloos maken als je de kans krijgt? Alle mogelijke antwoorden die ik daarop kan verzinnen zijn negatief. Geen tijd, geen zin, desinteresse, onverschilligheid, arrogantie, irritatie, niet van kritiek willen weten. Dan valt alles verkeerd behalve ophemelen. Maar wat als je de kans niet krijgt? Dat is brute pech. Een goede verstandhouding met je uitgever is belangrijk en mag best veel tijd kosten, maar de ervaring leert dat het slechte in de mens ook in de uitgever kan zitten.

Mensen helpen is een belangrijke pijler onder mijn loopbaan. Veel mensen zijn me juist om de ongevraagde adviezen dankbaar. Die hebben me wel eerst zelf (meestal voor iets anders) om hulp gevraagd. Dan is de rolverdeling van meet af aan duidelijk. Is dat niet zo, dan kijk ik eerst even de kat uit de boom. Lijkt de kust veilig, misschien dat ik dan mijn fluwelen handschoenen aantrek en op de fout wijs. Verdient een zelfingenomen ijdeltuit die eer? Misschien ook niet. Maar de fout negeren als het spellingsalarm eenmaal geklonken heeft, dat zal ik niet meer leren.

Noten

 1. Dit heet een hyperbool.
 2. De Haag heb naujt gein stadsregte gekreige, namulluk.
 3. Bron: Wim T. Schippers' Vertoning. Het Engels heeft pancake, het Duits Pfankuch. Engels en Duits worden vóór in de mond uitgesproken, Nederlands meer achterin de keel. Daardoor komt er bij de overgang van de korte a naar de oe vanzelf een stomme e tussen de n en de k. Probeer maar! Hardop: Duits vóór in de mond Pfankuch! En nu Nederlands achterin de strot pankoek. Dus niet pangkoek maar pankoek. En achterin de keel. Pankoek. Komt vanzelf een stomme e bij, hoort u wel? Daarom moet het pannekoek zijn. Die tussen-n is volgens mij een vorm van hypercorrectie.
 4. Dit is een voorbeeld van een editfout.

Credits

Foto: Museum in Westcapelle door Marcel van den Berg, licentie CC-BY-SA

Mogelijk gemaakt door Blogger.