zondag 9 januari 2011

Toen de eerste vrouw ging fietsen

„Haar” metgezel overleden.

Meer dan vijftig jaar geleden moet dat een hemeltergend gezicht zijn geweest. Een fiets of wat daar toen voor doorging en er bovenop: een vrouw!


Heel Deventer is er voor uitgeloopen en duizenden menschen, door de politie met moeite in bedwang gehouden, hebben dit vrouwonteerende schouwspel met hun verontwaardigde kreten den noodigen „luister" bijgezet.

Juist dezer dagen stierf in het St. Bartholomeus-ziekenhuis alhier de laatste man, die u had kunnen vertellen, dat deze pionierster een man was. Immers de heer C. M. P. v. d. Beid uit Maarssen, nu — o gril van 't lot — door de complicaties van een fietsongelukje om het leven gekomen, heeft dezen verkleeden man (een vrouw me zooveel lef was er niet te vinden) op zijn roemruchten tocht van de Worp naar Twello vergezeld.

Hij was ook de man, die met Burgers de eerste fiets vérvaardigde en ermee langs 's Heeren wegen toog. De dood heeft met hem een figuur weggenomen die in tijden, van welker zeden wij ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken, pionier is geweest voor het vervoermiddel, dat later voor den Nederlander karakteristiek zou worden.

Bron: Utrechtsche Courant, vrijdag 5 maart 1943, via het historische krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek, de grootste, gratis toegankelijke online krantenbank met gedigitaliseerde kranten uit de periode 1618 tot 1945.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Mogelijk gemaakt door Blogger.