maandag 7 januari 2019

Digitaliseren - OCR met Google Drive

Digitaliseren is meer dan 'een digitale foto maken van', je wilt vaak dat tekst in het digitale plaatje doorzoekbaar is. En dat betekent dat tekst op het plaatje, of scans of digitale foto's van een boek, moet worden omgezet in digitale tekst. Overtikken is veel werk. Het kan veel sneller.


Google Drive biedt Optical Character Recognition, optische letterteken-herkenning. Het werkt heel simpel. Google biedt deze dienst "gratis" aan, althans je betaalt Google met informatie over jou en vergis je niet, die informatie is Google heel wat waard! Wees dus voorzichtig met wat je deelt.


Maar ter zake. De digitale foto's van een reclamefoldertje voor het Nederlands Asthmacentrum te Davos heb ik door bovengenoemde OCR-service gehaald. Hieronder zie je hoe het kan uitpakken. Wat de OCR ervan gebakken heeft moet je soms nog wel verbeteren, maar over het algemeen is het resultaat zonder meer acceptabel.


Verbeteringen of commentaar heb ik erbij gezet, tussen [vierkante haken]. De overige afleveringen over dit onderwerp vind je via de tag digitaliseren.


OCR resultaat


HET NEDERLANDS SANATORIUM TE Dairs [Niet zo gek dat dit Dairs werd, maar het moet Davos zijn.]
heeft Uw hulp nodig


Te weinig is nog bekend, dat er in het Zwitserse hooggebergte een modern geoutilleerd sanatorium staat voor Nederlandse t.b.c. patienten. Hier kan aan allen die aan deze gevreesde ziekte lijden, de beste medische verzorging worden gegeven. Vooral de minvermogenden van alle gezindten, die vaak in de voor hun ziekte ongunstigste omstandigheden leven, willen wij in staat stellen in ons sanatorium genezing te vinden. Hiervoor is geld nodig, veel geld. Geld, dat wij vooral hopen te krijgen van hen, die beseffen hoe noodzakelijk het is tegen deze bedreiging van onze volksgezondheid alle krachten in te spannen. Ruim vijftig jaar voeren wij deze strijd, welke na de oorlog steeds grotere eisen heeft gesteld. Niet alleen is het aantal patiënten toegenomen, maar ook de verplegingskosten zijn aanzienlijk gestegen. Reeds gedurende de oorlog werd ons sanatorium vergroot en gemoderniseerd, zodat wij aan de toegenomen behoefte aan sanatoriumruimte kunnen voldoen.

Om de grote reducties op de verpleegprijs te kunnen blijven geven, is het echter steeds meer noodzakelijk een beroep te doen op ieders offervaardigheid.
Een groot gedeelte van de dag wordt er in de buitenlucht gekuurd.

Reeds bij de aankomst door goede zorgen omringd.Goede voeding is een belangrijk onderdeel van de geneeswijze.De ruime, lichte eetzaal.290 [waar komt dit vandaan?]

Zalen zijn er niet in dit sanatorium. De patiënten worden verpleegd in kamers van 1 tot 4 personen.Een moderne Röntgeninstallatie is nodig voor het geneeskundig onderzoek. [Merk op dat het koppelstreepje in no-dig is verdwenen.]Een ruim gesorteerde bibliotheek staat ter beschikking van de patiënten.Een eind op weg naar herstelTime | [Wie herkent welk gedeelte van het plaatje deze tekst vormt?

时旧旧 [Zijn dit misschien de bomen voor de ramen op de benedenverdieping?]

Het sanatorium bij avond.
Het laboratorium.

Wij hopen U met dit photoboekje een indruk te hebben gegeven van ons sanatorium en de verzorging, die de patiënten hier genieten. Helpt U ons er voor te zorgen, dat deze onmisbare instelling in stand kan blijven.Het Nederlands Sanatorium te Davos

(Beschermvrouwe, H.M. de Koningin) Administratie Dr Kuyperstraat 10, Den Haag Giro 19751 t.n.v. Vereniging tot behartiging der belangen van Nederlandse Longlijders

VADA-DRUK, WAGENINGEN
Disclaimer


Wie meent enig recht te hebben op het materiaal, wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen. Wie meer kan vertellen over de mensen op de foto's, is ook van harte welkom om dat te melden. Totdat we meer weten over de makers en de afgebeelde personen zijn alle rechten van het beeldmateriaal voorbehouden. All rights reserved until further notice.
Mogelijk gemaakt door Blogger.